Projekt řeší rekonstrukci občanské vybavenosti, sociálního podniku kavárna a penzion „Mezi stromy“, v obci Mokrá – Horákov. Společnost Mezi stromy, s.r.o. je založena jako sociální podnik, je tedy provozována v souladu s principy sociálního podnikání, kdy podnikatelské aktivity prospívají společnosti i životnímu prostředí. Díky realizaci projektu vznikne 5 nových pracovních míst, na kterých budou zaměstnáni především lidé se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Společnost Mezi stromy, s.r.o. se bude aktivně podílet na začleňování těchto osob do společnosti a pracovního procesu. V rámci rozvoje kulturních aktivit v obci budou v kavárně pořádány menší koncerty, kulturní představení a přednášky. V rámci ekologické odpovědnosti bude společnost organizovat také environmentální kroužek pro děti a mládež.

Projekt rekonstrukce provozovny sociálního podniku Mezi stromy, byl spolufinancován z prostředku ESF.

 

logo_200px

logolink